1
2
3
4
5
Trenčín - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel, servisné stredisko a CAMO organizácia, prenájom hangárových priestorov, ubytovanie
Bratislava - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel

Výcviky

Pred zahájením ktoréhokoľvek z ponúkaných výcvikov musí uchádzač získať osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti. Vstupnú (periodickú) lekársku prehliadku vykonávajú Letecká vojenská nemocnica v Košiciach alebo iné neštátne zdravotnícke zariadenia, na to poverené. Podľa predpisov PART-MED je možné vykonať zdravotnú prehliadku v ktoromkoľvek členskom štáte EASA (napr. ÚLZ Praha, ČR). Všetky náležitosti spojené s prehliadkou vybavíme za Vás. Počas výcviku musí každý žiak absolvovať skúšky na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR, kde získa preukaz rádiofonistu,ktorý ho oprávňuje na obsluhu rádiostanice.

Letecká škola SEAGLE poskytuje nasledovné typy výcvikov: Pre viac informácii nás kontaktujte na info@leteckaskola.com